Dela på Facebook

Ola Rehn är medförfattare!


Det känns fint att få lov att dela med sig av klinisk erfarenhet till kommande generationer behandlare och terapeuter och jag tycker att boken
Motorisk kontroll och inlärning – med inriktning på muskeloskeletal rehabilitering (av Ulrik Röijezon)
blev riktigt bra, säger Ola Rehn, leg. Fysioterapeut.

Det är hög tid för en bok som summerar och presenterar det aktuella kunskapsläget
vad gäller forskning och klinisk erfarenhet kring motorisk kontroll och motorisk inlärning vid rehabilitering av muskeloskeletala besvär, tycker -  Ulrik Röijezon, PhD, fysioterapeut och doktor i medicinsk vetenskap och biträdande professor vid fysioterapeututbildningen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå universitet.

Detta har resulterat i att en mycket framstående grupp svenska och internationella forskare och kliniker generöst har bidragit med sin expertkompetens till bokens olika kapitel,
och Jernvallen MultiCenters, Ola Rehn, har bidragit med sin del gällande Neurac/Redcord som ett exempel på undersökning och behandlingsmetod.

Boken är avsedd för personer på grund-och avancerad nivå, eller som idag är verksamma inom professioner som arbetar med rehabilitering av muskeloskeletala besvärstillstånd, ex. fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer, läkare, kiropraktorer, osteopater och naprapater.

Finns att beställa på Studentlitteratur.