Dela på Facebook
 Medicinsk Personlig Träning

MPT - Rehabplan

 
Målgrupp:
MPT - Rehabplan vänder sig till dig som behöver hjälp med att upprätthålla eller öka din arbetsförmåga.

Kriterier:
Nedsatt arbetsförmåga orsakat av skada, smärta eller muskuloskelettala funktionsstörningar,
samt hälsorelaterade besvär.

Syfte:
MPT - Rehabplan syftar till att snabbt fånga upp den anställda/-e och göra en funktionsbedömning och insättande av lämplig rehabilitering för att återuppta förväntad arbetsförmåga.
Rehabstart enligt önskemål.
Tanken med detta rehabiliteringsprogram är att den anställda/-e ska kunna arbeta och parallellt med det vara under planerad och kontrollerad rehabilitering.

Innehåll:
-       Ett års rehabiliteringsprogram 
-       15 individuella behandlingar/uppföljningar med leg fysioterapeut
-       50 rehabgruppträningar individuellt anpassade rehabträningsprogram instruerat av leg. fysioterapeut/kiropraktor/naprapat,
-       12 månaders fri träning på Jernvallen Multicenter Rehabklinik
-       25 träffar med hälsokonsult med mångårig erfarenhet av företagshälsovård och hälsa, där individuella samtal och upplägg av rehabträning och näringslära kommer att genomföras
-       12 månaders fri gruppträning hos hälsokonsulten

​Kontakta hälsokonsult Britt Lindberg eller leg fysioterapeut Axel Dahlgren för information.


Denna sida är inte färdigställd och är under bearbetning...